miércoles, 9 de septiembre de 2009

Declaracions del PC grec sobre els incendis a Grècia: La política de mercantilitzar la terra i els projectes especulatius son la causa.
KKE (Partit Comunista de Grecia): Els projectes especulatius son a l'origen d'aquests focs.Des de divendres vespre*, el Nord-Est de l'Àtic, els voltants d'Atenes, són destrossats per les flames. Més de 50 000 acres de terres han marxat a fum causant destruccions incommensurables. Grammatico, Varnavas, Dionisos, Stamata, Marató, Ano Souli, Kato Souli, Agios Stefanos, Rodopolis, Pendeli; arreu, un espectacle de desolació. La ciutat de Marató, amb importants indrets arqueològics, era |envoltat per les flames però finalment sembla que els focs hagin estat dominats. L'Àtica és d'ara endavant totalment diferent de l'Àtica que coneguem. Ningú no sap quan podrem conèixer l'extensió de les destruccions ja que els focs continuen la seva obra destructora. El projecte d'explotació dels sòls del govern per a la «notícia» Àtica ja ha estat elaborat: el Nou Pla Director per a Atenes, els Plans específics d'explotació dels sòls per al Turisme, la Indústria, les Fonts d'energia renovable, el Decret per als Parcs Industrials. Tot allò subratlla l'obac futur que ens han preparat la ND i el PASOK, i que són en fet a l'origen d'aquests grans focs. Heus aquí el model de desenvolupament que posen endavant per a l'Àtic, com per al país en general.

La batalla portada pels bombers contra els focs ha estat heroica bé que no coordinada; cap mesures de prevenció no havent estat preses. Al contrari, els pressuposts previstos per a la prevenció dels focs han estat l'objecte de copes repetides al fil dels anys.

Delegacions del KKE portades per la Secretària General del KKE, Aleka Papariga, dels membres del Despatx Polític, dels diputats, han estat sobre el front incendis des dels primers moments. Les organitzacions del KKE en Àtica i a Atenes tant com el PAME han cridat el poble a la vigilància i a la mobilització.

Les forces del KKE i de la KNE han estat en primera línia organització de la mobilització i participació popular en l'extinció dels focs.

Declaració d'Aleka Papariga: Una manca total d'organització.«Des d'aquest matí, he escoltat tots els reporters però quan el viu en veritat, és ben pitjor. Ho he de dir, he provat dos sentiments contradictoris. En primer lloc, he sentit una gran emoció i una certa angoixa així com alegria i de l'orgull quan els canadairs han sobrevolat els núvols de fum i els focs, i pensava en aquesta gent que arriscava les seves vides per salvar aquests cases »

«D'altra banda, no obstant això, és prou evident que els que són responsables de l'organització de les forces de lluita contra els incendis són aficionats. No dic allò jugant el paper corresponent a l'oposició. És el que he pogut comprovat. Demanava: Qui és responsable? Qui organitza allò?... A allò li faltava totalment coordinació!

De fet, vull insistir en aquest punt: quan hi ha un projecte organitzat, d'especulació, no hi pot haver de plans d'urgència - poc importa com són organitzats - que puguin resoldre aquests problemes

El cor del problema és molt precís. Quan hi ha un pla organitzat i ben pensat, recolzant-se en incendis criminals, apuntant afavorint les terres que tenen el valor més gran tant com un marc legal l'especulació , no hi pot haver d'organització de la defensa civil d'alçària nivell. Crec que hi podria haver una organització millor que aquella existent però no ens podem esperar el que sigui adoptat un verdader pla organitzat basada en la utilització òptima dels mitjans de lluita contra els incendis; en particular quan el pla és posat en obra en funció de les variacions importants de la direcció del vent »

Declaració de les organitzacions Ateneses del PC grec: «Tant que la política que mercaderia els boscos i la terra continuarà, seran el blanc de totes les menes d'operacions especulatives»

En aquests moments crítics, el KKE demana al govern de no només prendre en consideració tota ajuda venint de l'exterior del país però immediatament, sense termini i sense preocupar-se pel cost de l'operació de llogar canadairs i helicòpters estrangers. Així, la lluita contra els focs serà reforçada per tal de salvar el que queda dels nostres boscos i d'enfrontar els grans perills que posen en perill les propietats i de les vides humanes. El que es comprova en aquest moment, són les immenses carències i insuficiències en termes d'infraestructura i de mitjans de lluita contra els incendis.

La situació provocada pels incendis al nord-est de l'Àtica era i continua sent perillosa per a la ciutat d'Atenes. La prevenció dels focs i la lluita efectiva contra els focs ha provat encara una vegada provat tota la seva feblesa i totes les seves insuficiències, en la seva capacitat per tractar els grans focs.

Ho diem als membres del KKE i del KNE per tal que siguin en primera línia organització de la mobilització popular en la lluita contra els incendis. Els empenyem a exigir del govern, de les municipalitats i de la prefectura mesures extraordinàries, la utilització de tot el material necessari que els ajudarà en la lluita per disminuir els focs.

El poble n'ha de treure les conclusions necessàries. Tant que la política que fa mercaderia dels boscos i la terra continuarà, els boscos seran el blanc de totes les menes d'operacions especulatives. Tant com la política que privilegia els profits de les grans empreses continuarà, les infraestructures i els mitjans concedits a la protecció dels boscos, de les vides humanes i de les propietats de les capes populars continuaran sent febles fins i tot inexistents.* Es refereix al divendres 14 d'agost de 2009

(Traducció automática del Grec)

No hay comentarios:

Publicar un comentario